Meer zekerheid agrariërs met instellen NOFA-bestuur

Meer zekerheid agrariërs met instellen NOFA-bestuur

14-06-2022

Meer zekerheid agrariërs met instellen NOFA-bestuur

Het is de regering menens de agrarische sector de nodige tools te geven om de vooruitgang van de sector te bewerkstelligen. Met de aanname van de wet Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness (NOFA) is daar al een goede aanzet voor gegeven. Het fonds dient door een bestuur geleid te worden. LVV-minister Parmanand Sewdien heeft er dan ook werk van gemaakt om in de Raad van Ministers (RvM) de goedkeuring te vragen voor de instelling van dit bestuur. Vicepresident Ronnie Brunswijk, die de Raad voorzit, heeft op 8 juni samen met de RvM het voorstel van de bewindsman goedgekeurd.

In het bestuur zullen niet alleen vertegenwoordigwrs van het ministerie van LVV zitting in hebben, maar ook die van Regionale Ontwikkeling en Sport en van Financiën en Planning. Ook vertegenwoordigers van de landbouw- en visserijsector hebben zitting in het bestuur, welke voor 3 jaren wordt gekozen, meldt het Directoraat Volkscommunicatie. Het doel van dit fonds is de agrariër te ondersteunen bij het vergroten van zijn verdiencapaciteit en kredietwaardigheid. Hierdoor kan hij na enige tijd op eigen benen staan. Een van de taken van het fonds is verder de aanvragen tijdig en op richtige wijze af te wikkelen vanaf het moment van indiening tot aan de beslissing en mededeling aan de aanvrager.