Nieuw diensthoofd Marowijne moet bewoners hygiëne bewuster helpen maken

Nieuw diensthoofd Marowijne moet bewoners hygiëne bewuster helpen maken

20-06-2022
Nieuw diensthoofd Marowijne moet bewoners hygiëne bewuster helpen maken

Het districtscommissariaat van Marowijne Zuidwest is versterkt met Firgil Raafenberg. Op vrijdag 17 juni 2022 werd Raafenberg door Vice-President (VP) Ronnie Brunswijk geïnstalleerd als hoofd milieubeheer op het commissariaat Zuidwest. De VP was verheugd met deze aanwinst voor het commissariaat. Hij wees Raafenberg op zijn verantwoordelijkheden en de ondersteunende taak naar districtscommissaris (DC) Olivia Domini toe. Vice-President Brunswijk wenste hem verder succes toe.
Burgermoeder Dominie kan de ondersteuning van Raafenberg goed gebruiken in haar strijd voor een schoon en milieuvriendelijke omgeving in Marowijne Zuidwest. De vuilstortplaats in Moengo baart haar grote zorgen. De overheid heeft gezorgd voor een dumpplek voor huisvuil buiten de bewoonde omgeving. De plek is door een goed onderhouden weg te bereiken. Toch kiezen milieuvervuilers ervoor het huisvuil langs en op de weg te dumpen. Men verliest uit het oog dat hiermee de eigen gezondheidssituatie en die van derden in gevaar komt door de ontstane vieze en onhygiënische situatie.
De DC zal met behulp van het hoofd milieubeheer en de VP alles in het werk stellen om van Moengo weer een mooi, verzorgd en toerist vriendelijke plek te maken.